Teleterapi: En case

Der kan være mange grunde til at foretrække terapi via internettet og ikke ved fysisk fremmøde. Og indrømmet: Jeg var også skeptisk. Men jeg havde jo selv set, hvordan man allerede havde arbejdet med det i Grønland, hvor de geografiske forhold har nødvendiggjort alternative løsninger. Og da myndighederne pludselig lukkede alting ned pga. corona, måtte vi i hospitalspsykiatrien, hvor jeg var ansat, ændre praksis.

Vel, en medicinjustering over telefonen havde vi nok klaret mange gange tidligere. Men egentlig terapi? Sagen er, at jeg på det tidspunkt tog den toårige specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi; det foregik hos Mindwork i København. En del af uddannelsen var at have terapipatienter, nogle af disse sessions blev endda optaget på video, som vi kunne få konkret kritik, vi kunne lære af og arbejde videre af.

Tillad mig her at indskyde, at på det tidspunkt var det ikke kun det at klare tingene digitalt og ikke ved fysisk fremmøde, jeg mødte med skepsis, det var også effekten af kognitiv adfærdsterapi.

Men jeg ændrede meget hurtigt opfattelse. En af mine første patienter havde sengeliggende i et par år. Vi mødtes, og jeg brugte blot det, jeg havde lært i Mindwork. Nu skulle det blive spændende at se, om det overhovedet virkede. Vi havde to samtaler, hvor vi mødtes på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Så lukkede myndighederne landet ned, og jeg tænkte: Nå, så er der nok ikke så meget at gøre.

Men det var der. Patienten gjorde de ting, vi havde aftalt, og sendte mig sine ugeskemaer forud for samtalerne. To gange “mødtes” vi – og vi brugte kun telefon; det med videoforbindelse kunne vi ikke få til at fungere – jeg gentager: To gange … og så var der stort set fuld helbredelse.

Jeg kunne næsten ikke tro det. Men den var god nok. Alligevel aftalte vi at følge op en måned senere. Og ja, da vi mødtes, var den gal igen. Patienten var nemlig faldet tilbage i gamle mønstre, hvilket er helt naturligt. Men derfra var det nemt. Vi vidste jo, hvad der virkede. Og efter at være blevet mindet om det og igen gøre det, vi havde aftalt, var det kun nødvendigt at mødes en sidste gang for lige få sagt ordentligt farvel.

Det var én case. Der er mange andre. Min skepsis havde trange kår og har det fortsat. Også fordi jeg siden december 2023 har jeg arbejdet for Dansk Telepsykiatri og blot kan konstatere, at man på den måde – altså ved at bruge moderne hjælpemidler kombineret godt, gammeldags lægefagligt håndværk – hurtigt og effekt kan stille diagnoser og opstarte relevant behandling.