Priser

Individuelle samtaler á ca 50 minutter:

I perioden marts-juli 2024 har jeg en introduktionspris på 800 kr. pr. session.

Individuelle samtaler minutter koster herefter: 950 kr.

Gør særlige forhold sig gældende, kan andet aftales.

Gruppeforløb:

Gruppeforløbene strækker sig typisk over fire gange á en time. Når jeg skriver “typisk”, så er det, fordi andet kan aftales. Et sådant forløb koster 500 kr. for alle fire gange.

Undervisning/foredrag:

Jeg kommer gerne ud på institutioner og arrangementer, og prisen afhænger af geografisk lokalisation:

På Sjælland: 6.000 kr

På Fyn: 7.000 kr.

I Jylland og på Bornholm: 8.000 kr.