Hvorfor vælge Thomas Teglgaard som terapeut?

Fordi:
– man i mig har en engageret terapeut. Det betyder f.eks, at du som min klient er velkommen til at ringe når som helst, hvis du står i en krisesituation, også om natten. Betyder det, at jeg altid tager telefonen om natten? Nej, men hvis jeg på nogen måde kan, gør jeg, og ellers ringer jeg tilbage hurtigst muligt. Det betyder ikke, at du skal ringe i tide og utide, og bliver det et problem, tager vi det op i terapien. Men det betyder, at jeg har et ønske om, at man som min klient aldrig står helt alene; jeg vil gerne være med, også når det er virkelig svært.
– jeg accepterer dig, præcis som du er. Og så kan du fortælle mig, hvilke forandringer du ønsker i dit liv, og sammen kan vi opstille mål og finde midlerne til at opnå dem. Man skal dog kun vælge mig som terapeut, hvis man for alvor ønsker forandring i sit liv.
– jeg er specialist i både dialektisk* og kognitiv adfærdsterapi og kan derfor håndtere mange forskellige problemstillinger. Er det kognitive forvrængninger, der er problemet, vil metoden i udgangspunktet være kognitiv adfærdsterapi. Er det adfærden, vil metoden i udgangspunktet være dialektisk.
– jeg er læge. Men denne faglige baggrund er jeg meget bevidst om også de fysiologiske forhold, som gør sig gældende i forhold til sjælelivet. Tristhed, træthed, selvforringende tanker, paranoide forestillinger og meget andet kræver ofte mere end “blot” terapi. Man kan have en depression, have for lavt stofskifte, være begyndende psykotisk. Som læge med næsten 20 års erfaring i hospitalspsykiatrien har jeg rent faktisk mulighed for at spotte den slags.
– jeg er ydmyg over for opgaven. Dette sidste kan virke som en selvmodsigelse, når nu alt det ovenfor handler om, hvorfor man skal vælge mig som terapeut. Men den er god nok: Jeg er ydmyg over for opgaven. Jeg ved godt, at jeg kan tage fejl, at vi kan misforstå hinanden, at der er nogen, jeg ikke kan hjælpe med noget som helst, fordi der er noget, jeg overser, eller jeg ikke er dygtig nok, eller simpelthen fordi problemstillingen er uden for terapeutisk rækkevidde.

Der er naturligvis også masser af gode grunde til ikke at vælge mig som terapeut, men der er snart ikke mere plads på siden …

* Med uddannelse af Fruzetti og snart ti års erfaring med DAT og som tidligere teamleder for et specialiseret DAT-team tillader jeg mig at kalde mig sådan, selv om der ikke findes en officiel betegnelse.