Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) blev udviklet af professor Marsha Linehan i slutningen af forrige årtusind. Det er en veldokumenteret og effektiv måde at behandle patienter med diagnosen emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse på.

Egentlig er der tale om et helt program med adskillige resursekrævende elementer, for at man kan kalde det “standard-DAT”, men i de fleste tilfælde kan mindre også gøre det.

Min tidligere kollega, Shahram Wessberg, og jeg har sammen skrevet en bog, som udkommer til (cirka) april, hvor vi forsøger at vise bare noget af alt det, man kan bruge DAT til. Dels er der adfærdsanalysen, som er et redskab til at analyse og om muligt forstå problematisk adfærd. Dels er der de færdigheder, man kan lære at anvende i stedet for den uhensigtsmæssige adfærd.

Færdighederne kan opdeles i fire typer:

  • mindfulnessfærdigheder
  • relationsfærdigheder
  • følelsesreguleringsfærdigheder
  • krisefærdigheder.