Undersøgelser

Med en meget bred psykiatrisk erfaring fra hospitalspsykiatrien som fundament har jeg gode forudsætninger for at komme en evt. diagnose nærmere.

Imidlertid afholder jeg kun det, jeg kalder “afklarende samtaler”. Jeg er nemlig ikke speciallæge, så ønsker du en diagnose fix og færdig i den forstand, at den skal gøres så officiel, at selv myndighederne skal forholde sig til den, skal du ikke vælge mig. Det betyder ikke, at jeg ikke kan finde ud af at stille en psykiatrisk diagnose. Tværtimod har jeg megen erfaring hermed. Jeg kan bare ikke garantere værdien af den for andre end dig selv.

Det er således kun, hvis du hurtigt vil have afklaret, om det overhovedet giver mening at få “noget” (eller måske rettere “nogen”) udredt eller er interesseret i en second opinion.

I øvrigt er psykiatriske diagnoser ikke faldet ned fra himlen som uimodsigelige sandheder. At vi i det hele taget har et diagnosesystem, som hedder ICD-10, og som snart bliver erstattet med ICD-11, fortæller os jo, at der har været noget tidligere, som man dengang mente var tæt på sandheden.

Nogle gange kan det være langt vigtigere at få beskrevet, hvad problemerne er, og hvordan man kan håndtere dem – langt vigtigere end om det nu lige er den ene eller den anden diagnose.

Hvis dette har vakt din interesse, kan du skrive til mig her: