Sundhedsfremmer

En god læge fremmer sundheden ikke alene hos sine patienter, men på flere andre niveauer også. Det kan være ved at motivere patienter til en sundere livsstil, men det kan også være pårørende, som får vigtig viden om en sygdom. Det kan være ved deltagelse i møder, opsøgende arbejde i lokalmiljøet, information mere generelt i aviser o.lign.