Monthly Archives: April 2016

Tak til Torben Kjær fra DBI

Thomas Teglgaard er en tyv. Sådan, nu ved I det alle sammen. I et af andagtstykkerne til John er der hugget vildt fra en artikel bragt i DBI-posten april 2015. Det drejer sig om lektor Torben Kjærs artikel: HVEM SÅ HAM FØRST? Undertitel: De fire evangeliers opstandelsesberetninger er forskellige, så hvad var det lige, der skete påskemorgen?