Thomas Teglgaard – Curriculum Vitae oktober 2016

Kompetencer

Medicinsk ekspert
– Bred psykiatrisk erfaring
– Særlige kompetencer inden for misbrugsbehandling, autismespektrumforstyrrelser og ADHD
– Lægefaglig ansvarlig for samtlige patienter tilknyttet PCN’s DAT-team (dialektisk adfærdsterapi).

Leder/Administrator
– Erfaring med ledelse både som afdelingslæge, bestyrelsesformand i kommanditselskab og gennem mange år leder for ugentlig ungdomsklub
– Er meget bevidst om faglige kompetencer, men også begrænsninger
– Effektiv og driftsikker
– Skaber resultater.

Kommunikator
– Gode kommunikative egenskaber både mundtligt og skriftligt – Respektfuld dialog med ledelse og kolleger
– Formidler tryghed og håb til patienter og pårørende.

Samarbejder
– Trives i det tværfaglige samarbejde
– Er vant til og har gode erfaringer med samarbejde med “eksterne” samarbejdspartnere – Prioriterer samarbejde med patienter og pårørende.

Sundhedsfremmer
– Erfaring som sundhedsfremmer både i og uden for hospitalsmiljøet (især kommunalt)
– Arbejdermålrettetpåatengagerepatientertilaktivtatbidragetilegensundhedudfraet
“recovery-synspunkt”
– Store dele af den skønlitterære produktion søger at fremme sundhed og bevidstheden om
nødvendigheden heraf.

Akademiker/Forsker/Underviser
– Erfaring med forskning og har stadig interesse herfor
– Publikation af to artikler i UFL
– Superviserer forvagter, erfaring med undervisning af studenter, er netop begyndt som vejleder for yngre læge under uddannelse til almenmediciner.
– Følger med i den evidensbaserede forskning inden for det psykiatriske speciale.

Professionel
– Fagligt og menneskeligt engageret både i forhold til patienter, kolleger og det rent faglige
– Er flittig og arbejder samvittighedsfuldt og effektivt
– Samarbejdsorienteret
– Bevidst om nødvendigheden af så vidt muligt at følge instrukser, vejledninger mv.
______________________________________________________________________________
Ansættelser som læge

2013 (nov.) –
Reservelæge/1.reservelæge, PCN, Helsingør og Hillerød.
Et år på åben afdeling, resten af tiden på lukket afdeling, fortrinsvis lukket akutmodtagelse.
I 2014 ansvarlig for den “lægelige del” af DAT-behandlingen i Helsingør; har netop (oktober 2016) genoptaget denne funktion.
2013: Reservelæge på Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, afdeling for almenpsykiatri. Tre ansættelser af ca en måneds varighed. Både for- og bagvagt.
2012: Afdelingslæge, heroinklinikken Valmuen, København.
2011: Afdelingslæge, RCK Behandlingsenheden Indre
Funktionsbeskrivelse:
På behandlingsenheden var den primære opgave at varetage substitutionsbehandlingen af borgere med opiatafhængighedssyndrom. Desuden skabe grundlag for undersøgelse af disse borgere, idet der ikke sjældent var tale om psykiatriske lidelser, som aldrig var blevet udredt (typisk ADHD, skizofreni, bipolære lidelser). Behandlingen var i mange tilfælde kompliceret af misbrug af andre psykoaktive stoffer og af svære sociale problemstillinger, hvorfor al behandling var en tværfaglig opgave med inddragelse af især socialpædagoger og socialrådgivere.
På Valmuen var opgaverne i det væsentlige som på behandlingsenheden, men mere intensiv, og den primære substitutionsbehandling var heroin (diacetylmorfin).
2007-2010: Fungerende afdelingslæge på Viborg Psykiatriske Sygehus.
Bemærkninger vdr. “ansættelsen”: Jeg var tilknyttet som fast konsulent, de to første år knap to døgn hver uge, derefter gennem et år knap to døgn hver anden uge.
Funktionsbeskrivelse:
Primære funktion som fast læge på retspsykiatrisk afdeling med opgaver som almindelig stuegang, udarbejdelse af behandlingsplaner, deltage i tværfaglige behandlingskonferencer, skrive erklæringer mv. Konsulentaftalen var sådan, at jeg altid havde bagvagtsfunktionen samtidig.
2007: Konsulent for Center For Autisme ifm. forskningsprojekt.
2007: Fem måneder som reservelæge på Bispebjerg Hospital på almenpsykiatrisk afdeling i forbindelse med kursusstilling i psykiatri.
2006: Seks måneder som reservelæge på neurologisk afdeling, Rigshospitalet, i forbindelse med kursusstilling i psykiatri.
2006: Tre måneder som reservelæge (vikar) på Amager Psykiatriske Sygehus. 2005: Reservelæge på Viborg Psykiatriske Sygehus.
2003-2005: Reservelæge på Hillerød Psykiatriske Sygehus, Hillerød. Introduktionsstilling med tilhørende kurser.
Tillidsmand med tilhørende kurser.
2002-2003: Turnusuddannelse, Silkeborg og Bryrup. Sideløbende vikararbejde på Silkeborg Psykiatriske Afdeling.
2001: Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus.
Uddannelse
2001: Medicinsk embedseksamen, Århus Universitet.
2003: Turnusuddannelse, dvs. ret til selvstændigt virke som læge.
2004: Gennemført introduktionsstilling i psykiatri incl. i-kursus og første del af psykoterapiuddannelsen. Var godt et år inde i kursusstillingen, da jeg var nødt til at ophøre hermed pga handicappede børn i hjemmet.
2014: Gennemført kursus i Dialektisk Adfærds-Terapi (DAT).
Publikationsliste
Skifter patienter hyppigere læge efter diagnostik af cancersygdom og andre alvorlige sygdomme? Thomas Teglgaard Drachmann, Lone Storgaard, Frede Olesen
I: Ugeskrift for læger, Årg. 165, nr. 27 (2003), S. 2743-2746
Rehabilitering efter cancerbehandling i et almenmedicinsk perspektiv Thomas Teglgaard Drachmann, Britt Nymann Mortensen, Frede Olesen I: Ugeskrift for læger, Årg. 164, nr. 45 (2002), S. 5253-5255
(Listen over ikke-faglige publikationer slipper I for … der er mindst tyve bøger, nogle af disse er oversat til norsk, tysk og/eller hollandsk.)
Privat
Gift på 24. år. Har fire sønner i alderen 0-17 år. Rigt socialt netværk, men tiden er desværre lidt knap. Bor i lille parcelhus i Græsted.
Har gennem snart ti år drevet en studieklub for teenagere i lokalområdet.
Interesser i øvrigt:
Familien, arkæologi, judo, musik- og videoproduktion.