Velkommen

Velkommen til min psykiatriske terapipraksis. Her tilbyder jeg behandling for mange forskellige lidelser – angst, depression, emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline type og impulsiv type, ADHD, Autisme. Jeg rådgiver også gerne om muligheder for diagnosticering eller giver en “second opinion”. Er behovet at “oversætte” en lægejournal til “hverdagsdansk”, stiller jeg mig også gerne til rådighed.

Det er dog som terapeut, jeg håber på at kunne gøre mig gældende. Simpelthen fordi jeg har kvalifikationerne i orden, men derudover mener at have noget særligt at bidrage med: Kombinationen af kognitiv og dialektisk adfærdsterapi, mulighed for gratis krisetelefon.

I februar 2024 åbner jeg en psykiatrisk praksis i Hillerød. Her tilbyder jeg først og fremmest kognitiv og/eller dialektisk adfærdsterapi. Jeg hjælper om muligt også gerne ADHD-patienter og mennesker med selvskade samt deres pårørende; det har jeg nemlig megen erfaring med fra hospitalspsykiatrien. Jeg har også gerne afklarende samtaler med henblik på at pege på en vej videre frem, men eftersom jeg ikke er speciallæge, stiller jeg ingen egentlige diagnoser, og jeg udskriver heller ikke medicin fraset i helt særlige tilfælde.

Da jeg er ved at starte en helt ny terapeutisk virksomhed op, er jeg interesseret i at “få kunder i butikken”. Derfor er prisen frem til juli kun 800 kr for en session, som typisk varer 50 minutter.
Du kan kontakte mig på thomasteglgaard@hotmail.com, hvis du er interesseret.