Thomas Teglgaard er læge og spiller ingen rolle

Thomas Teglgaard er læge og præsenterer sig helst “underlæge” selv om den officielle “titel” er 1. reservelæge. Arbejdsstedet er PCN Hillerød – og tillad en bemærkning om, at det faktisk er en rigtig god arbejdsplads.
Sædvanligvis foregår arbejdet på den lukkede akutmodtagelse 2121, før det på afdeling 2422; tidligere var det (også) 2121 i Hillerød og før det afdeling 2711 i Helsingør.
Titlen “underlæge” er naturligvis en slags joke; speciallæge er vist definitivt opgivet, tilbage er betegnelserne “reservelæge”, “1. reservelæge”, “afdelingslæge” … eller blot “læge”. Hvad så med “overlæge”? Glem det, i så fald skal man være speciallæge, og dertil kræves et format ude af Thomas Teglgaards rækkevidde.

Der er – som beskrevet andre steder – defineret syv såkaldte lægeroller:

1 Medicinsk ekspert
2 Kommunikator
3 Samarbejder
4 Administrator/organisator
5 Sundhedsfremmer
6 Akademiker
7 Professionel

Muligvis er det her, der er problemer. Jeg, Thomas Teglgaard, mener nok, at jeg er dygtig rent fagligt, men er jeg ekspert? Hvornår er man ekspert? Kommunikere og samarbejde kan jeg også, både med patienter, samarbejdspartnere, pårørende osv.; men når det kommer til det med at være administrator/organisator, kan der opstå problemer, med mindre jeg har en god sekretær ved hånden. Dermed står jeg selvfølgelig svagt, eftersom sekretærer nok er den faggruppe, som man for tiden har mest travlt med at skaffe sig af med. Er jeg en sundhedsfremmer? Ja, absolut – men på patienternes præmisser … om muligt altid på patienternes præmisser. Jeg er professionel og akademiker, men der er muligvis dage, hvor jeg ikke går klædt sådan. De færreste forbinder vel det at være læge med en lidt fjollet fyr på 46 år med hættetrøje og hullede cowboybukser.
Målet med det, jeg laver, er at hjælpe patienter til at få det bedre. Alt det andet er af mindre betydning. Mere end noget andet er det min mission – fagligt og menneskeligt – at lytte mig ind til, hvad patienterne selv oplever at have behov for og forvisse dem om, at jeg rent faktisk har lyttet ordentligt efter og søger at hjælpe.

Eller kort sagt: Thomas Teglgaards vigtigste behandlingsprincip er, at patienterne skal føle sig hørt. Det må være det bedste udgangspunkt for at kunne vise sig om “medicinsk ekspert”. Oplever patienter, at de bliver hørt, forstået, taget alvorligt, er vi allerede godt i gang med et godt behandlingsforløb.

Endnu kortere sagt: Thomas Teglgaard spiller ikke nogen lægerolle, han er læge! Nå ja, og som “underlæge” spiller han i øvrigt ingen større rolle i historien om det danske sundhedsvæsen.