Lægerollen

Thomas Teglgaard er læge og arbejder i psykiatrien. Er ikke speciallæge og bliver det nok aldrig. Seneste afvisning ift videreuddannelse skete med den begrundelse, at der skal arbejdes med den skriftlige fremstilling og struktur mere generelt.
Dermed er terningerne kastet: Struktur har altid være problemet, og med en snes bøger og et par videnskabelige artikler bag sig er der arbejdet seriøst med den skriftlige fremstilling siden studietiden … men det er altså ikke godt nok.

Det er blevet et nærmest ufravigeligt krav, at læger beskriver sig selv ud fra syv “lægeroller”. Det er selvfølgelig noget forvrøvlet sludder, eftersom det hele kan indeholdes i lægeløftet; og hvorfor skulle der lige være syv lægeroller? Hvorfor ikke fem eller tolv? Det er blot et spørgsmål om strukturering af kompetencer, men på en sær, rigid måde. Desuden kan det tvinge læger ud i absurde beskrivelser af deres kompetencer.
Omvendt føler mange sig nok trygge ved det. Ligesom på lægeskolen er der nogen, der fortæller dem, hvad de skal gøre og sige, ja, selve måden at tænke på sig selv og definere sig selv som professionel sundhedsfaglig er på forhånd defineret og overflødiggør for megen selvstændig tænkning.