Foredrag og undervisning

Fra min tid som fuldtidsforfatter har jeg endog mange erfaringer med at holde foredrag for både store og små forsamlinger. Det kunne være om ny bog, om det mere generelle at skrive bøger, eller det kunne handle om mine “fund” i forbindelse den mangeårige research forud for slægtsromanen Tårnet i Sinear.

Gennem et årti har jeg – grundet arbejde som læge på Psykiatrisk Center Nordsjælland og mine forpligtelser i hjemmet – konsekvent sagt nej til at alle forespørgsler. Men det bliver der lavet om på nu. Jeg vil gerne igen ud og holde foredrag.

Jeg vil også meget gerne afholde halve og hele undervisningsdage. Allerhelst for personale på bosteder med borderlinepatienter, hvor jeg bilder mig ind at have meget at bidrage med.

Selv om jeg gerne igen tager ud og holder foredrag om mit forfatterskab, er det dog andre ting, jeg umiddelbart brænder mere for at holde foredrag om. Her er nogle eksempler:

Hvad er dialektisk adfærdsterapi?

Hvem kan have gavn af dialektisk adfærdsterapi?

Psykiatriske diagnoser

Borderline (til patienter og pårørende)

Procestavler

Skriveteknik

Kontakt mig gerne på thomasteglgaard@hotmail.com, hvis du/I har særlige ønsker.