Tid til læhegn

Tid til læhegn er en håndfuld essays om forskellige medicinsk-etiske problemstillinger. Blandt emnerne er: Organdonation, kloning, hjernedødskriteriet, genteknologi … og naturligvis dr. Teglgaards fjende nummer et: Evolutionsteorien.