Konfirmandbogen

Konfirmandbogen er en kort opsummering af, hvad den kristne tro er for noget (og dermed hvad man som konfirmation siger ja til).